2016/9/3 Stage2

1 8197kotonoha 24.61 Entry to Stage3
1 Piyal Jay 76 24.61 Entry to Stage3
1 SilkJastice 24.61 Entry to Stage3
1 osho6 24.61 Entry to Stage3
1 snamon 24.61 Entry to Stage3
1 starryeye777 24.61 Entry to Stage3
7 400sky 15.71 $2
8 sha1479 14.76
9 takoagemat 1.00
10 ossiiyy 1.00
11 zedeku0101 1.00
12 yamanoue 1.00
13 hidenori0313 1.00
14 ufo314 1.00
15 yasu925 1.00
16 kazu1979 1.00
17 eureka8 1.00
18 sasaaki 1.00
19 fox_caster 1.00
20 londonb415 1.00
21 IGARASHI.x 1.00
22 YOROKOBU 1.00
23 nakamurayasu 1.00
24 Mangu_nakano 1.00
25 giri1208 1.00
26 abusheng 1.00
27 raindaiou 1.00
28 sigfo_hy 1.00
29 TAATSU16 1.00
30 makomichi 1.00
31 rgi091 1.00