2016/9/1 Stage2

1 8197kotonoha 24.23 Entry to Stage3
1 LEX-JP 24.23 Entry to Stage3
1 Shinji777 24.23 Entry to Stage3
1 V-THANDER 24.23 Entry to Stage3
1 iruwo 24.23 Entry to Stage3
1 righthorizon 24.23 Entry to Stage3
7 NAC_00117 15.47 $0
8 400sky 1.00
9 kenken999 1.00
10 tama0105 1.00
11 abusheng 1.00
12 londonb415 1.00
13 Daisuke.i42 1.00
14 Mangu_nakano 1.00
15 Gropp31 1.00
16 iruru777 1.00
17 shadows845 1.00
18 pop1100 1.00
19 HIRO778 1.00
20 ossiiyy 1.00
21 yasu925 1.00
22 keigo0330 1.00
23 torakky728 1.00
24 LanfordMio 1.00
25 Outback777 1.00
26 makomichi 1.00
27 mug_toro 1.00
28 sha1479 1.00
29 kiyo0421 1.00
30 rgi091 1.00