2016/8/31 Stage2

1 PariColle 25.40 Entry to Stage3
1 abusheng 25.40 Entry to Stage3
1 griffon938 25.40 Entry to Stage3
1 londonb415 25.40 Entry to Stage3
1 osho6 25.40 Entry to Stage3
1 ossiiyy 25.40 Entry to Stage3
1 tanakajiro 25.40 Entry to Stage3
8 HIRO778 16.03 $4
9 nakamurayasu 15.17
10 pi-hikaru 1.00
11 snamon 1.00
12 bussan0916 1.00
13 nana_kuro 1.00
14 travelerk.s 1.00
15 pop1100 1.00
16 777fufufu 1.00
17 neotica777 1.00
18 momojirou 1.00
19 400sky 1.00
20 Gropp31 1.00
21 namazu66 1.00
22 keisuke79 1.00
23 8197kotonoha 1.00
24 todoroki5n5 1.00
25 mug_toro 1.00
26 shadows845 1.00
27 kiyo0421 1.00
28 hidenori0313 1.00
29 sha1479 1.00
30 torakky728 1.00
31 cazmew 1.00
32 Mangu_nakano 1.00
33 yasu925 1.00
34 V-THANDER 1.00
35 giri1208 1.00
36 LanfordMio 1.00
37 makomichi 1.00