2016/8/27 Stage3

1 Junya777 72.55 $150 + Entry to JapanOpen FinalRound
1 akiradd2 72.55 $150 + Entry to JapanOpen FinalRound
1 mark_aa_ak 72.55 $150 + Entry to JapanOpen FinalRound
1 sho04 72.55 $150 + Entry to JapanOpen FinalRound
1 trendy873 72.55 $150 + Entry to JapanOpen FinalRound
6 yuu_530 46.20 $150
7 wade.dunk 42.84 $150
8 tsu-tan 40.14 $51.0999999999999
9 Bunny-Dragon 37.90
10 pop1100 36.01
11 maki052 34.38
12 hidenori0313 32.96
13 HFSS2015 31.70
14 nogutetu 30.59
15 ten.pe 29.58
16 yukapaka2 28.68
17 Jet-black32 27.85
18 ruicosta1113 27.09
19 Pontyan 26.40
20 you_n872 25.75
21 shoukiti1023 25.16
22 minnieAK 24.60
23 azure2525 24.08
24 Issey3150 23.60
25 angel456456 23.14
26 ampm24 22.71
27 satou0830 22.31
28 KIYUUU 21.92
29 kazu1003 21.56
30 vodka4649 21.21
31 rgi091 1.00
32 SETOUCHIJack 1.00
33 sha1479 1.00
34 CoCoichi97 1.00
35 T_Uechan 1.00
36 fox_caster 1.00
37 isotetsu 1.00
38 Seikei&5RS 1.00
39 keycase 1.00
40 nesu28 1.00
41 oneofbinah 1.00
42 MHEHKB 1.00
43 LanfordMio 1.00
44 gainare 1.00
45 torakky728 1.00
46 mug_toro 1.00
47 tetsuzu 1.00
48 HIRO778 1.00
49 satatsu11 1.00
50 issiimiracle 1.00
51 maro867 1.00
52 rada_napo 1.00
53 TAATSU16 1.00
54 abusheng 1.00
55 weigela123 1.00
56 tabasco3333 1.00
57 wanichan86 1.00
58 shadows845 1.00
59 ma-tsu-1014 1.00
60 kametoko 1.00
61 kemutaka 1.00
62 bokunara 1.00
63 pockemon1 1.00
64 namazu66 1.00
65 naohide 1.00
66 Kenkyoness 1.00
67 giri1208 1.00
68 jindai68 1.00
69 ryu1.1125 1.00
70 400sky 1.00
71 shio909 1.00
72 yyricky560 1.00
73 yasu925 1.00
74 zin104 1.00
75 pipipi-suke 1.00
76 takahashi777 1.00
77 yuyupiduki 1.00
78 domal555 1.00
79 Akashi_K 1.00
80 Shinji777 1.00
81 toritan 1.00
82 nana7733104 1.00
83 sutepia3719 1.00
84 d51m77t 1.00
85 makomichi 1.00
86 sinoue 1.00
87 brian1217 1.00
88 chopin777 1.00
89 janluise 1.00
90 SilkJastice 1.00
91 higetaku 1.00
92 yamazen 1.00
93 KQQQ 1.00
94 ST903 1.00
95 tatsuya168 1.00
96 you1210 1.00
97 londonb415 1.00
98 masa81814031 1.00
99 propofol-san 1.00
100 occhii555 1.00
101 take26 1.00
102 s8810xxx 1.00
103 starryeye777 1.00
104 bangdoll-jpt 1.00
105 osho6 1.00
106 kintarokun 1.00
107 takoagemat 1.00
108 Mangu_nakano 1.00
109 YoshimasaS 1.00
110 fffuji 1.00
111 8197kotonoha 1.00
112 Scarlet Haro 1.00
113 jiro simamu 1.00
114 asaba123 1.00
115 ossiiyy 1.00
116 skynote5857 1.00
117 otai3 1.00
118 tama0105 1.00
119 eritan 1.00
120 rnyuuu 1.00
121 Daisuke.i42 1.00