2016/8/25 Stage2

1 HAGI5253 25.73 Entry to Stage3
1 abusheng 25.73 Entry to Stage3
1 fffuji 25.73 Entry to Stage3
1 londonb415 25.73 Entry to Stage3
1 makomichi 25.73 Entry to Stage3
1 ryo624p1 25.73 Entry to Stage3
1 sha1479 25.73 Entry to Stage3
8 mokko27 16.23 $6
9 ossiiyy 15.36
10 400sky 1.00
11 8197kotonoha 1.00
12 pop1100 1.00
13 yoshinoino 1.00
14 sakusaku 1.00
15 domal555 1.00
16 Shinji777 1.00
17 kita0731 1.00
18 kasajizou58 1.00
19 nmsouth 1.00
20 sho04 1.00
21 fmccomb 1.00
22 T_Uechan 1.00
23 yasu925 1.00
24 junwakasama 1.00
25 mug_toro 1.00
26 V-THANDER 1.00
27 starryeye777 1.00
28 TAATSU16 1.00
29 take26 1.00
30 torakky728 1.00
31 n.kota.yuka 1.00
32 shadows845 1.00
33 Jasonchef713 1.00
34 LEX-JP 1.00
35 MICHITO332 1.00
36 osho6 1.00
37 qwer8520 1.00
38 MY JAPAN 1.00