2016/8/24 Stage2

1 Mangu_nakano 25.40 Entry to Stage3
1 T_Uechan 25.40 Entry to Stage3
1 V-THANDER 25.40 Entry to Stage3
1 azure2525 25.40 Entry to Stage3
1 londonb415 25.40 Entry to Stage3
1 sha1479 25.40 Entry to Stage3
1 take514 25.40 Entry to Stage3
8 400sky 16.03 $4
9 Gropp31 15.17
10 Daisuke.i42 1.00
11 denkaiyukito 1.00
12 yuyab 1.00
13 swingcard 1.00
14 iruwo 1.00
15 wasyeerahyum 1.00
16 mug_toro 1.00
17 ryo624p1 1.00
18 oyajipapa 1.00
19 ossiiyy 1.00
20 shadows845 1.00
21 hidenori0313 1.00
22 edo1003 1.00
23 starryeye777 1.00
24 MI_Makky 1.00
25 pop1100 1.00
26 bussan0916 1.00
27 osho6 1.00
28 domal555 1.00
29 makomichi 1.00
30 yuyupiduki 1.00
31 giri1208 1.00
32 8197kotonoha 1.00
33 Hulk Japan13 1.00
34 forestpp@ps 1.00
35 kita0731 1.00
36 yasu925 1.00
37 galaxyshin 1.00