2016/7/9 Stage2

1 400sky 25.07 Entry to Stage3
1 T_hatori 25.07 Entry to Stage3
1 iruwo 25.07 Entry to Stage3
1 panko3 25.07 Entry to Stage3
1 satou0830 25.07 Entry to Stage3
1 yasu925 25.07 Entry to Stage3
1 yebisu840 25.07 Entry to Stage3
8 takeru803 15.83 $2
9 ioil 14.98
10 kacsan8698 1.00
11 abc884c6 1.00
12 TAATSU16 1.00
13 HIRO1008 1.00
14 atsushi-i-i 1.00
15 kiyoshh 1.00
16 YoshimasaS 1.00
17 kazma_jpn 1.00
18 lasterblue 1.00
19 osho6 1.00
20 Shot-A0033 1.00
21 eureka8 1.00
22 misty_jack 1.00
23 mug_toro 1.00
24 Flow11111111 1.00
25 Nitro Banco 1.00
26 V-THANDER 1.00
27 haku777 1.00
28 kuriatsu0220 1.00
29 sinoue 1.00
30 Yukihiro 1.00
31 RowOzawa 1.00
32 dorigo13 1.00
33 akindo624 1.00
34 makomichi 1.00
35 yu-to27 1.00
36 thaikeee 1.00