2016/7/8 Stage2

1 Gropp31 25.73 Entry to Stage3
1 Outback777 25.73 Entry to Stage3
1 Yukihiro 25.73 Entry to Stage3
1 hiroto_t 25.73 Entry to Stage3
1 makomichi 25.73 Entry to Stage3
1 sinoue 25.73 Entry to Stage3
1 sugidai0609 25.73 Entry to Stage3
8 CoCoichi97 16.23 $6
9 maro867 15.36
10 Shot-A0033 1.00
11 rusapinkai 1.00
12 ARU791017 1.00
13 mug_toro 1.00
14 laurel9544 1.00
15 mikuni392 1.00
16 yebisu840 1.00
17 SAEC308 1.00
18 khj_kend 1.00
19 luke sato 1.00
20 NO-M0416 1.00
21 londonb415 1.00
22 Mangu_nakano 1.00
23 TAATSU16 1.00
24 take0315 1.00
25 kuriatsu0220 1.00
26 kanagawa70 1.00
27 osho6 1.00
28 shadows845 1.00
29 ossiiyy 1.00
30 V-THANDER 1.00
31 nakamiki94 1.00
32 orgaster 1.00
33 hicobae 1.00
34 yonosuke0107 1.00
35 Gacktino 1.00
36 shunseri 1.00
37 400sky 1.00
38 oneofbinah 1.00