2016/7/6 Stage2

1 Bluffdaisuki 25.33 Entry to Stage3
1 caizhai723 25.33 Entry to Stage3
1 ryo624p1 25.33 Entry to Stage3
1 suckshine 25.33 Entry to Stage3
1 tebasaki19 25.33 Entry to Stage3
6 maro867 16.37 $8
7 mug_toro 15.23
8 Kpb1ga-ss 1.00
9 junwakasama 1.00
10 400sky 1.00
11 sinoue 1.00
12 yuyupiduki 1.00
13 shaun.0929 1.00
14 osho6 1.00
15 Gropp31 1.00
16 Shot-A0033 1.00
17 tama0105 1.00
18 8197kotonoha 1.00
19 lasterblue 1.00
20 tatsumatsuta 1.00
21 makomichi 1.00
22 V-THANDER 1.00
23 londonb415 1.00
24 yasu925 1.00
25 hidenori0313 1.00
26 poker620117 1.00
27 shadows845 1.00
28 lamb46s 1.00
29 yebisu840 1.00