2016/7/4 Stage2

1 4Umosh 25.78 Entry to Stage3
1 Daisuke.i42 25.78 Entry to Stage3
1 SAEC308 25.78 Entry to Stage3
1 Wing10270106 25.78 Entry to Stage3
1 bkaz499 25.78 Entry to Stage3
1 dexter0320 25.78 Entry to Stage3
1 kaeight310 25.78 Entry to Stage3
1 osho6 25.78 Entry to Stage3
1 takataka474 25.78 Entry to Stage3
10 take26 15.99 $2
11 maro867 15.29
12 suckshine 1.00
13 mug_toro 1.00
14 TimeDay883 1.00
15 ringo_ten773 1.00
16 zin104 1.00
17 kenbou777 1.00
18 kuriatsu0220 1.00
19 makomichi 1.00
20 benitaka12 1.00
21 sinoue 1.00
22 Shot-A0033 1.00
23 kazu1979 1.00
24 londonb415 1.00
25 Mangu_nakano 1.00
26 caizhai723 1.00
27 stray280 1.00
28 TAROKARR 1.00
29 dobypapa 1.00
30 lasterblue 1.00
31 s.tucker49 1.00
32 kanagawa70 1.00
33 Galaxy_a56 1.00
34 8197kotonoha 1.00
35 yukapaka2 1.00
36 jamjamboys 1.00
37 lamb46s 1.00
38 syogyo_mujo 1.00
39 sasaaki 1.00
40 YoshimasaS 1.00
41 lelouch1018 1.00
42 tatsumatsuta 1.00
43 ARU791017 1.00
44 yasu925 1.00
45 shadows845 1.00
46 400sky 1.00