2016/7/4 Stage2

1 ASU1151 24.61 Entry to Stage3
1 kanagawa70 24.61 Entry to Stage3
1 makomichi 24.61 Entry to Stage3
1 maro867 24.61 Entry to Stage3
1 osho6 24.61 Entry to Stage3
1 sinoue 24.61 Entry to Stage3
7 chap-68-chap 15.71 $2
8 yebisu840 14.76
9 Mangu_nakano 1.00
10 8197kotonoha 1.00
11 Daisuke.i42 1.00
12 ten-san525 1.00
13 Outback777 1.00
14 yasu925 1.00
15 shaun.0929 1.00
16 caizhai723 1.00
17 yuyupiduki 1.00
18 YoshimasaS 1.00
19 take26 1.00
20 londonb415 1.00
21 400sky 1.00
22 lasterblue 1.00
23 yukapaka2 1.00
24 ARU791017 1.00
25 Shot-A0033 1.00
26 4Umosh 1.00
27 dobypapa 1.00
28 mug_toro 1.00
29 shadows845 1.00
30 odendendeden 1.00
31 suckshine 1.00