2016/7/2 Stage1

1 Flow11111111 19.98 Entry to Stage2
1 Gacktino 19.98 Entry to Stage2
1 Sho-S0324 19.98 Entry to Stage2
1 Tomio927 19.98 Entry to Stage2
1 aikisi 19.98 Entry to Stage2
1 kemutaka 19.98 Entry to Stage2
1 satori39 19.98 Entry to Stage2
1 shinto.kom 19.98 Entry to Stage2
1 tetsu0120 19.98 Entry to Stage2
1 yuyupiduki 19.98 Entry to Stage2
11 sshima 12.40
12 mrfish503 11.91
13 shadows845 11.48
14 sbbwex 11.10
15 teruzappe 10.76
16 osho6 10.45
17 Daisuke.i42 10.17
18 onbashira 9.91
19 Rockpalast99 9.67
20 etale.K3 9.45
21 haku777 9.25
22 black 28x 9.06
23 Shot-A0033 8.88
24 LJ1857 8.71
25 kzytkd 8.56
26 jyansi 8.41
27 janissaryken 8.27
28 shunseri 8.14
29 hitsuji005 8.02
30 kazukanbe 7.90
31 $RYO@JP888 7.79
32 kiyo286 7.68
33 azure2525 7.58
34 pnmasa1140 7.48
35 Outback777 7.39
36 yunarima 7.30
37 jin1956 7.21
38 seed_36 7.13
39 yasuukeai 7.05
40 RYO,H25 6.98
41 INZAIKI 6.90
42 materia_x64 6.83
43 kmaj7 6.76
44 makomichi 6.70
45 Rene0491.91 6.63
46 xamasha123 6.57
47 400sky 6.51
48 asahimintia 6.46
49 hiroto_t 6.40
50 mika ueda 6.35
51 yonosuke0107 6.29
52 DOKATAMORI 6.24
53 icchan4970 6.19
54 akugyo58 6.14
55 kenbou777 6.10
56 ryoki335 6.05
57 sabretoothjp 6.01
58 yoshiki0612 5.96
59 londonb415 5.92
60 Free/g.style 5.88
61 tehon758 5.84
62 hamajima123 5.80
63 heihoh rab 5.76
64 htrmtr 1.00
65 dGkiEDnEpNaU 1.00
66 kei764 1.00
67 GTB2015 1.00
68 tamutyo 1.00
69 mimorichang 1.00
70 daiki_1982 1.00
71 o.shoichi 1.00
72 TAATSU16 1.00
73 niga1956 1.00
74 jicxude 1.00
75 nao71 1.00
76 kentaro227 1.00
77 nori aka min 1.00
78 wallygee101 1.00
79 gathi1218 1.00
80 Nobu034 1.00
81 fuurinkazan 1.00
82 Ch.Bilguun 1.00
83 MGT_honey 1.00
84 tiger88291 1.00
85 TokyoAce 1.00
86 SG43_CH 1.00
87 RODO1023 1.00
88 Hulk Japan13 1.00
89 Reiji.Kiko 1.00
90 k-dash555 1.00
91 rnyuuu 1.00
92 Yamitsu1985 1.00
93 usuke0727 1.00
94 Hero0701 1.00
95 hide0810 1.00
96 yu_taan0609 1.00
97 LanfordMio 1.00
98 size-O 1.00
99 yansono1228 1.00
100 Yamitsu1985 1.00
101 jojovu 1.00
102 ren@poker824 1.00
103 hisapi 1.00
104 ’91 taylor 1.00
105 satopon0 1.00
106 Ch.Bilguun 1.00
107 cocotomimi 1.00
108 makiton711 1.00
109 Kazu1969 1.00
110 hiramacchi 1.00
111 maro867 1.00
112 RFKEY 1.00
113 yoshua182 1.00
114 japanboy54 1.00
115 milijulie 1.00
116 ak-kami05 1.00
117 NO-M0416 1.00
118 M-Hama 1.00
119 guoqiang66 1.00
120 Hdussen 1.00
121 yukiokatu 1.00
122 sin0021985 1.00
123 yk dada 1.00
124 kawauchir1 1.00
125 behatii 1.00
126 N’Dour 1.00
127 Coors5555 1.00
128 sugidai0609 1.00
129 KEN611151 1.00
130 day-to-49 1.00
131 Red/Child_7 1.00
132 yushi8964 1.00
133 Yamitsu1985 1.00
134 rai7sfm 1.00
135 chisepyon 1.00
136 onigiritabeo 1.00
137 kkk1959kkk 1.00
138 kenken228 1.00
139 fish0316 1.00
140 almondpinky 1.00
141 travelerk.s 1.00
142 nishi516 1.00
143 kazuyoshi36 1.00
144 yuji_bg 1.00
145 Neephen 1.00
146 Ru-chan1113 1.00
147 kyo8118 1.00
148 RowOzawa 1.00
149 mikanpoker 1.00
150 TimeDay883 1.00
151 SideBall 1.00
152 marockfes 1.00
153 3052222 1.00
154 taka1102 1.00
155 tsujikyu 1.00
156 keigo0330 1.00
157 T_Uechan 1.00
158 TokyoVirus 1.00
159 Namepo 1.00
160 gaoo7 1.00
161 epigonen1006 1.00
162 yukitoshi14 1.00
163 tm0829 1.00
164 Yamitsu1985 1.00
165 changlai 1.00
166 pop1100 1.00
167 leoproleo 1.00
168 Gropp31 1.00
169 ClaynMarbles 1.00
170 Yamitsu1985 1.00
171 ryuka423 1.00
172 TORAKO741 1.00
173 PinfuDora1 1.00
174 nabe743 1.00
175 maimisa 1.00
176 GU33 1.00
177 kazma_jpn 1.00
178 CoCoichi97 1.00
179 ADJACK007 1.00
180 nyatiti 1.00
181 olaolakaka 1.00
182 Knk_Toshi 1.00
183 Yamitsu1985 1.00
184 AK!RAMY 1.00
185 Hirakawa.T 1.00
186 guoqiang66 1.00
187 watoopo 1.00
188 yasu925 1.00
189 seriita 1.00
190 budokan1966 1.00
191 OKI8787 1.00
192 abmnkc 1.00
193 ihsodo-44 1.00
194 norimaki123 1.00
195 satatsu11 1.00
196 Rika_run 1.00
197 kkei1 1.00
198 neotica777 1.00
199 progresara 1.00
200 33657377 1.00
201 syun0622 1.00
202 mombenar 1.00
203 PariColle 1.00
204 4D-glasses 1.00
205 rsxcd479 1.00
206 somen816 1.00
207 grit0 1.00
208 sinoue 1.00
209 fujita_kyo 1.00
210 hira4545 1.00
211 makosuke 1.00
212 tysei 1.00
213 shun0523 1.00
214 Devils619 1.00
215 agham 1.00
216 palpal765 1.00
217 Dspecial77 1.00
218 k.nassy 1.00
219 7141213 1.00
220 YJC79 1.00
221 goro-billy 1.00
222 Galaxy_a56 1.00
223 KODAMA111 1.00
224 rgi091 1.00
225 guoqiang66 1.00
226 monster_haya 1.00
227 tatsu323 1.00
228 hamanojohnny 1.00
229 bsacc 1.00
230 yoshi_s77 1.00
231 sukanpin 1.00
232 Wing10270106 1.00
233 kensui 1.00
234 paopaorinrin 1.00
235 Nereus4660 1.00
236 schumway.g 1.00
237 ufo314 1.00
238 shepherd_cat 1.00
239 takayuki1111 1.00
240 EduMorita-JP 1.00
241 TKN001 1.00
242 bussan0916 1.00
243 guoqiang66 1.00
244 masamasa88 1.00
245 pusher276 1.00
246 sorasairi 1.00
247 Mindanao72 1.00
248 bcoptz 1.00
249 buppa_san 1.00
250 craffle 1.00
251 kaeight310 1.00