2016/7/1 Stage2

1 ARU791017 25.16 Entry to Stage3
1 Shot-A0033 25.16 Entry to Stage3
1 V-THANDER 25.16 Entry to Stage3
1 YoshimasaS 25.16 Entry to Stage3
1 hiramacchi 25.16 Entry to Stage3
1 sin0021985 25.16 Entry to Stage3
1 tysei 25.16 Entry to Stage3
1 yoshinoino 25.16 Entry to Stage3
9 Outback777 15.74 $0
10 kemutaka 14.98
11 makomichi 1.00
12 rgi091 1.00
13 lamb46s 1.00
14 pbirdyellow 1.00
15 tebasaki19 1.00
16 wakaksa5115 1.00
17 mon0630 1.00
18 400sky 1.00
19 SAEC308 1.00
20 yasu925 1.00
21 sinoue 1.00
22 sugidai0609 1.00
23 khj_kend 1.00
24 mug_toro 1.00
25 ASU1151 1.00
26 Yukihiro 1.00
27 shadows845 1.00
28 osho6 1.00
29 k-dash555 1.00
30 ClaynMarbles 1.00
31 sumihito 1.00
32 londonb415 1.00
33 kuriatsu0220 1.00
34 T_Uechan 1.00
35 kanagawa70 1.00
36 override99 1.00
37 kimukim 1.00
38 sgwr 1.00
39 seriita 1.00
40 sushirou 1.00