2016/6/30 Stage2

1 SAEC308 25.75 Entry to Stage3
1 Shot-A0033 25.75 Entry to Stage3
1 chap-68-chap 25.75 Entry to Stage3
1 kuriatsu0220 25.75 Entry to Stage3
1 qiuxyyang198 25.75 Entry to Stage3
1 ren@poker824 25.75 Entry to Stage3
1 sinoue 25.75 Entry to Stage3
1 yasu925 25.75 Entry to Stage3
9 hybridge 16.10 $4
10 MOEBUTA777 15.32
11 kimukim 1.00
12 yebisu840 1.00
13 mikanpoker 1.00
14 400sky 1.00
15 ossiiyy 1.00
16 mistrinpana 1.00
17 kanagawa70 1.00
18 Dspecial77 1.00
19 osho6 1.00
20 TAROKARR 1.00
21 menyan 1.00
22 onbashira 1.00
23 shadows845 1.00
24 makomichi 1.00
25 ryo624p1 1.00
26 Gropp31 1.00
27 rgi091 1.00
28 mug_toro 1.00
29 chisepyon 1.00
30 hidenori0313 1.00
31 nmsouth 1.00
32 usuke0727 1.00
33 kentaro227 1.00
34 londonb415 1.00
35 take26 1.00
36 juicer555 1.00
37 yoshinoino 1.00
38 TAATSU16 1.00
39 lamb46s 1.00
40 neotica777 1.00
41 sshima 1.00
42 V-THANDER 1.00