2016/6/29 Stage2

1 400sky 24.23 Entry to Stage3
1 8197kotonoha 24.23 Entry to Stage3
1 SETOUCHIJack 24.23 Entry to Stage3
1 override99 24.23 Entry to Stage3
1 sinoue 24.23 Entry to Stage3
1 tatsumatsuta 24.23 Entry to Stage3
7 shadows845 15.47 $0
8 sin0021985 1.00
9 ClaynMarbles 1.00
10 satatsu11 1.00
11 kanagawa70 1.00
12 makomichi 1.00
13 Daisuke.i42 1.00
14 osho6 1.00
15 lamb46s 1.00
16 yasu925 1.00
17 chap-68-chap 1.00
18 rgi091 1.00
19 giri1208 1.00
20 V-THANDER 1.00
21 YoshimasaS 1.00
22 sha1479 1.00
23 londonb415 1.00
24 yebisu840 1.00
25 TAROKARR 1.00
26 khj_kend 1.00
27 yuyupiduki 1.00
28 Shot-A0033 1.00
29 kenken999 1.00
30 sgwr 1.00