2016/6/28 Stage2

1 400sky 25.75 Entry to Stage3
1 8197kotonoha 25.75 Entry to Stage3
1 ARU791017 25.75 Entry to Stage3
1 Sho-S0324 25.75 Entry to Stage3
1 airwalker2 25.75 Entry to Stage3
1 londonb415 25.75 Entry to Stage3
1 osho6 25.75 Entry to Stage3
1 riseel 25.75 Entry to Stage3
9 shadows845 16.10 $4
10 COCO@1124 15.32
11 YoshimasaS 1.00
12 minnieAK 1.00
13 ufo314 1.00
14 bsiptemj 1.00
15 tama0105 1.00
16 behatii 1.00
17 cozy1982 1.00
18 yasu925 1.00
19 mug_toro 1.00
20 maro867 1.00
21 sshima 1.00
22 nmsouth 1.00
23 sainthunger 1.00
24 rgi091 1.00
25 ASU1151 1.00
26 sinoue 1.00
27 giri1208 1.00
28 override99 1.00
29 yoshinoino 1.00
30 T_Uechan 1.00
31 makomichi 1.00
32 hidenori0313 1.00
33 ryo624p1 1.00
34 daihugou 1.00
35 ossiiyy 1.00
36 zin104 1.00
37 skynote5857 1.00
38 tebasaki19 1.00
39 xCrossRoadx 1.00
40 Outback777 1.00
41 Shot-A0033 1.00
42 mori_no_kuma 1.00