2016/6/28 Stage2

1 Daisuke.i42 26.05 Entry to Stage3
1 TAROKARR 26.05 Entry to Stage3
1 kuriatsu0220 26.05 Entry to Stage3
1 lamb46s 26.05 Entry to Stage3
1 pbirdyellow 26.05 Entry to Stage3
1 sshima 26.05 Entry to Stage3
1 take26 26.05 Entry to Stage3
1 tatsuy_A_1 26.05 Entry to Stage3
9 shadows845 16.28 $6
10 yebisu840 15.49
11 rgi091 14.82
12 giri1208 1.00
13 mori_no_kuma 1.00
14 snamon 1.00
15 maro867 1.00
16 ASU1151 1.00
17 TAATSU16 1.00
18 ossiiyy 1.00
19 osho6 1.00
20 righthorizon 1.00
21 tebasaki19 1.00
22 8197kotonoha 1.00
23 londonb415 1.00
24 400sky 1.00
25 nmsouth 1.00
26 override99 1.00
27 mug_toro 1.00
28 kanagawa70 1.00
29 ARU791017 1.00
30 T_Uechan 1.00
31 hidenori0313 1.00
32 Reiji.Kiko 1.00
33 skynote5857 1.00
34 Shot-A0033 1.00
35 YoshimasaS 1.00
36 tama0105 1.00
37 yasu925 1.00
38 makomichi 1.00
39 rusapinkai 1.00
40 Outback777 1.00
41 ryo624p1 1.00
42 yoshinoino 1.00
43 sinoue 1.00