2016/6/27 Stage2

1 Daisuke.i42 25.36 Entry to Stage3
1 TAATSU16 25.36 Entry to Stage3
1 TAROKARR 25.36 Entry to Stage3
1 giri1208 25.36 Entry to Stage3
1 kuriatsu0220 25.36 Entry to Stage3
1 yasu925 25.36 Entry to Stage3
7 400sky 16.18 $6
8 kimukim 15.20
9 take26 1.00
10 sha1479 1.00
11 ASU1151 1.00
12 8197kotonoha 1.00
13 righthorizon 1.00
14 Shot-A0033 1.00
15 sshima 1.00
16 londonb415 1.00
17 Gropp31 1.00
18 T_Uechan 1.00
19 osho6 1.00
20 ninja115 1.00
21 rgi091 1.00
22 KAZU04 1.00
23 sinoue 1.00
24 V-THANDER 1.00
25 makomichi 1.00
26 wanichan86 1.00
27 853224794 1.00
28 shadows845 1.00
29 skynote5857 1.00
30 Mangu_nakano 1.00
31 Outback777 1.00
32 lamb46s 1.00
33 mug_toro 1.00