2016/6/26 Stage2

1 Bluffdaisuki 25.78 Entry to Stage3
1 Gropp31 25.78 Entry to Stage3
1 SETOUCHIJack 25.78 Entry to Stage3
1 TAATSU16 25.78 Entry to Stage3
1 T_Uechan 25.78 Entry to Stage3
1 junwakasama 25.78 Entry to Stage3
1 kanagawa70 25.78 Entry to Stage3
1 milijulie 25.78 Entry to Stage3
1 ringo_ten773 25.78 Entry to Stage3
10 osho6 15.99 $2
11 400sky 15.29
12 makomichi 1.00
13 unknown2424 1.00
14 TAROKARR 1.00
15 Roda2140 1.00
16 ryouziro 1.00
17 8197kotonoha 1.00
18 ossiiyy 1.00
19 rou_cube 1.00
20 kyo8118 1.00
21 rgi091 1.00
22 righthorizon 1.00
23 Mangu_nakano 1.00
24 giri1208 1.00
25 londonb415 1.00
26 hihumi 1.00
27 yukiokatu 1.00
28 size-O 1.00
29 tasupo 1.00
30 yoshinoino 1.00
31 dskhsk 1.00
32 poker620117 1.00
33 luke sato 1.00
34 nonamae 1.00
35 karaagemax 1.00
36 toshio1992 1.00
37 galaxyshin 1.00
38 ARU791017 1.00
39 sinoue 1.00
40 Shot-A0033 1.00
41 shefy0921 1.00
42 KAZU04 1.00
43 yasu925 1.00
44 Noiel 1.00
45 kuriatsu0220 1.00
46 panko3 1.00