2016/6/26 Stage2

1 Gropp31 24.99 Entry to Stage3
1 dobypapa 24.99 Entry to Stage3
1 galaxyshin 24.99 Entry to Stage3
1 londonb415 24.99 Entry to Stage3
1 sinoue 24.99 Entry to Stage3
1 swingcard 24.99 Entry to Stage3
7 T_Uechan 15.94 $4
8 makomichi 14.98
9 nonamae 1.00
10 osho6 1.00
11 rgi091 1.00
12 Shot-A0033 1.00
13 kanagawa70 1.00
14 TAROKARR 1.00
15 KAZU04 1.00
16 righthorizon 1.00
17 Outback777 1.00
18 giri1208 1.00
19 panko3 1.00
20 yasu925 1.00
21 junwakasama 1.00
22 400sky 1.00
23 mikanpoker 1.00
24 luke sato 1.00
25 Mangu_nakano 1.00
26 ARU791017 1.00
27 Neoish666 1.00
28 yoshinoino 1.00
29 kuriatsu0220 1.00
30 size-O 1.00
31 8197kotonoha 1.00
32 poker_koji 1.00