2016/6/25 Stage2

1 4Umosh 25.73 Entry to Stage3
1 Shot-A0033 25.73 Entry to Stage3
1 V-THANDER 25.73 Entry to Stage3
1 dsk-lupin 25.73 Entry to Stage3
1 fckey 25.73 Entry to Stage3
1 hidenori0313 25.73 Entry to Stage3
7 sgwr 16.40 $8
8 morizo3 15.41
9 8197kotonoha 1.00
10 osho6 1.00
11 rgi091 1.00
12 starryeye777 1.00
13 kkeita1 1.00
14 Paupau1202 1.00
15 tebasaki19 1.00
16 fish0316 1.00
17 shadows845 1.00
18 day-to-49 1.00
19 ossiiyy 1.00
20 400sky 1.00
21 londonb415 1.00
22 YoshimasaS 1.00
23 mug_toro 1.00
24 T_Uechan 1.00
25 sha1479 1.00
26 OukaKonohana 1.00
27 sinoue 1.00
28 LordBerbem 1.00
29 makomichi 1.00
30 yebisu840 1.00
31 Reiji.Kiko 1.00
32 TAATSU16 1.00
33 thigya 1.00
34 yasu925 1.00