2016/6/22 Stage2

1 Gropp31 26.05 Entry to Stage3
1 RODO1023 26.05 Entry to Stage3
1 Rednecktie 26.05 Entry to Stage3
1 juicer555 26.05 Entry to Stage3
1 osho6 26.05 Entry to Stage3
1 sha1479 26.05 Entry to Stage3
1 sin0021985 26.05 Entry to Stage3
1 size-O 26.05 Entry to Stage3
1 Lasleep 26.05 Entry to Stage3
10 koyuki0823 16.15 $4
11 sinoue 15.45
12 londonb415 14.83
13 pokarinjpt2 1.00
14 swingcard 1.00
15 ringo_ten773 1.00
16 400sky 1.00
17 kanagawa70 1.00
18 nao71 1.00
19 Shot-A0033 1.00
20 shadows845 1.00
21 hiyokomaturi 1.00
22 caizhai723 1.00
23 senjogahara 1.00
24 Mangu_nakano 1.00
25 nagoriyuki 1.00
26 celika00 1.00
27 8197kotonoha 1.00
28 ARU791017 1.00
29 rgi091 1.00
30 wanichan86 1.00
31 luke sato 1.00
32 wallygee101 1.00
33 akaishun 1.00
34 domal555 1.00
35 dobypapa 1.00
36 nadal4649 1.00
37 hybridge 1.00
38 maro867 1.00
39 watchoutT5 1.00
40 mug_toro 1.00
41 lamb46s 1.00
42 yasu925 1.00
43 makomichi 1.00
44 V-THANDER 1.00
45 giri1208 1.00
46 RiverRing777 1.00
47 TORAKO741 1.00