2016/6/19 Stage2

1 400sky 25.82 Entry to Stage3
1 8197kotonoha 25.82 Entry to Stage3
1 ARU791017 25.82 Entry to Stage3
1 I AM YAMADA 25.82 Entry to Stage3
1 Shot-A0033 25.82 Entry to Stage3
1 goro-billy 25.82 Entry to Stage3
1 hidenori0313 25.82 Entry to Stage3
1 izayoi moon 25.82 Entry to Stage3
1 luke sato 25.82 Entry to Stage3
1 yebisu840 25.82 Entry to Stage3
11 londonb415 15.90 $0
12 shadows845 15.27
13 hybridge 1.00
14 maro867 1.00
15 momojirou 1.00
16 T_Uechan 1.00
17 nesu28 1.00
18 zakiyama 1.00
19 override99 1.00
20 SETOUCHIJack 1.00
21 tetsu1216 1.00
22 kanagawa70 1.00
23 take26 1.00
24 reneto523 1.00
25 makomichi 1.00
26 TokyoVirus 1.00
27 Tokyo703 1.00
28 bsiptemj 1.00
29 ikko730 1.00
30 rgi091 1.00
31 mug_toro 1.00
32 V-THANDER 1.00
33 size-O 1.00
34 AXE705 1.00
35 mikanpoker 1.00
36 giri1208 1.00
37 Mangu_nakano 1.00
38 Tanuki(3) 1.00
39 ringo_ten773 1.00
40 swingcard 1.00
41 Daisuke.i42 1.00
42 sinoue 1.00
43 maimisa 1.00
44 Bluffdaisuki 1.00
45 LordBerbem 1.00
46 kurokmtk 1.00
47 nakamiki94 1.00
48 osho6 1.00
49 sutepia3719 1.00
50 domal555 1.00