2016/6/18 Stage3

1 ampm24 86.06 $150 + Entry to JapanOpen FinalRound
1 bangdoll-jpt 86.06 $150 + Entry to JapanOpen FinalRound
1 d51m77t 86.06 $150 + Entry to JapanOpen FinalRound
1 efssisbdyy 86.06 $150 + Entry to JapanOpen FinalRound
1 yukapaka2 86.06 $150 + Entry to JapanOpen FinalRound
6 Akashi_K 54.73 $150
7 YoshimasaS 50.74 $150
8 Maggressive 47.53 $150
9 osho6 44.87 $150
10 zumickey 42.62 $150
11 otai3 40.68 $56.0999999999999
12 laurel9544 38.99
13 lamb46s 37.50
14 bkaz499 36.17
15 silverfox235 34.98
16 taro61taro61 33.90
17 Neoish666 32.92
18 yuu_530 32.02
19 Dang Yu 31.19
20 minnieAK 30.43
21 V-THANDER 29.72
22 kazukick1106 29.06
23 uratouri6 28.44
24 Shingotyler 27.86
25 souzirou 27.32
26 kkeita1 26.81
27 jump9922 26.33
28 shadows845 25.87
29 Outback777 25.44
30 yuya3- 25.03
31 reametal 24.64
32 ringo_ten773 24.26
33 -janken-nin 23.91
34 morizo3 23.57
35 tsu-tan 23.25
36 m42AQoW1 22.93
37 Iazyfisheryy 22.64
38 HFSS2015 22.35
39 poker620117 22.07
40 cozy1982 21.81
41 luke sato 21.55
42 Qrocod 21.31
43 tetsuzu 21.07
44 4Umosh 1.00
45 kyohei517 1.00
46 nakamiki94 1.00
47 Scarlet Haro 1.00
48 myon0520 1.00
49 skurazaki 1.00
50 MOEBUTA777 1.00
51 galaxyshin 1.00
52 celika00 1.00
53 ruicosta1113 1.00
54 satatsu11 1.00
55 acek48 1.00
56 Rednecktie 1.00
57 tokyo_h 1.00
58 19860921 1.00
59 T_Uechan 1.00
60 rgi091 1.00
61 ochazuke83 1.00
62 yokotank 1.00
63 cazmew 1.00
64 kami0909 1.00
65 naohide 1.00
66 size-O 1.00
67 Mangu_nakano 1.00
68 vodka4649 1.00
69 irohasu123 1.00
70 gochou@jp 1.00
71 ARU791017 1.00
72 chocoxina 1.00
73 hiro024 1.00
74 mCandyBox 1.00
75 kametoko 1.00
76 ossiiyy 1.00
77 masa81814031 1.00
78 occhii555 1.00
79 yuu0825 1.00
80 D.Tatsumi 1.00
81 mug_toro 1.00
82 khj_kend 1.00
83 starryeye777 1.00
84 400sky 1.00
85 isotetsu 1.00
86 SINYsan 1.00
87 ushi0713 1.00
88 hybridge 1.00
89 jda1024 1.00
90 sakosako1974 1.00
91 yasu925 1.00
92 zin104 1.00
93 asaba123 1.00
94 ishimori 1.00
95 nogutetu 1.00
96 propofol-san 1.00
97 yoshinoino 1.00
98 kimukim 1.00
99 YabuSho 1.00
100 keeeeen02 1.00
101 Shinji777 1.00
102 YK&SG 1.00
103 domal555 1.00
104 moritooooo! 1.00
105 Shot-A0033 1.00
106 8197kotonoha 1.00
107 abusheng 1.00
108 londonb415 1.00
109 U_Key_U 1.00
110 hottutashou 1.00
111 suikaa 1.00
112 kanagawa70 1.00
113 jin1956 1.00
114 keycase 1.00
115 Nose19760919 1.00
116 kuriatsu0220 1.00
117 Saijin3 1.00
118 fsdryy 1.00
119 gainare 1.00
120 SETOUCHIJack 1.00
121 phiBms 1.00
122 ty_ty568 1.00
123 yujiis 1.00
124 kazukanbe 1.00
125 sakupanda 1.00
126 HIRO778 1.00
127 toku4949 1.00
128 Sanjyo 1.00
129 mark_aa_ak 1.00
130 ten.pe 1.00
131 kuririn483 1.00
132 tosh914 1.00
133 makomichi 1.00
134 qqaw82 1.00
135 iruru777 1.00
136 Daisuke.i42 1.00
137 ZAKKY51 1.00
138 sinoue 1.00
139 AshLynx 1.00
140 nesu28 1.00
141 satopi 1.00
142 LJ1857 1.00
143 aoi_yuuki 1.00
144 qiuxyyang198 1.00
145 shiangshuina 1.00
146 jumbo tree 1.00
147 Pontyan 1.00
148 swingcard 1.00
149 chopin777 1.00
150 irisa29m 1.00
151 ky1231 1.00
152 sha1479 1.00
153 Cosmos0224 1.00
154 kazu1979 1.00
155 take26 1.00
156 yoppy_world 1.00
157 ys.tf 1.00
158 ADAMAS720 1.00
159 override99 1.00
160 sigfo_hy 1.00
161 KAZU04 1.00
162 yamazen 1.00
163 KIYUUU 1.00
164 junkiheiji 1.00
165 maedatokai2 1.00
166 ny_park98 1.00
167 ryu1.1125 1.00
168 yoshi-dayo 1.00
169 LordBerbem 1.00
170 takunozaki 1.00
171 pokarinjpt2 1.00