2016/6/17 Stage2

1 LordBerbem 24.74 Entry to Stage3
1 Mangu_nakano 24.74 Entry to Stage3
1 m42AQoW1 24.74 Entry to Stage3
1 makomichi 24.74 Entry to Stage3
1 maro867 24.74 Entry to Stage3
1 rgi091 24.74 Entry to Stage3
1 yasu925 24.74 Entry to Stage3
8 ARU791017 15.62 $0
9 sinoue 14.78
10 T_Uechan 1.00
11 shadows845 1.00
12 Shingotyler 1.00
13 mug_toro 1.00
14 V-THANDER 1.00
15 8197kotonoha 1.00
16 Tsune2001 1.00
17 400sky 1.00
18 acek48 1.00
19 irisa29m 1.00
20 toku4949 1.00
21 kanagawa70 1.00
22 domal555 1.00
23 kazu1003 1.00
24 giri1208 1.00
25 Outback777 1.00
26 Gropp31 1.00
27 luke sato 1.00
28 AXE705 1.00
29 osho6 1.00
30 Shot-A0033 1.00
31 kazu1979 1.00
32 kimukim 1.00
33 Daisuke.i42 1.00
34 londonb415 1.00
35 mikanpoker 1.00