2016/6/16 Stage2

1 V-THANDER 25.51 Entry to Stage3
1 domal555 25.51 Entry to Stage3
1 galaxyshin 25.51 Entry to Stage3
1 giri1208 25.51 Entry to Stage3
1 irisa29m 25.51 Entry to Stage3
1 minnieAK 25.51 Entry to Stage3
1 osho6 25.51 Entry to Stage3
1 sinoue 25.51 Entry to Stage3
1 yasu925 25.51 Entry to Stage3
10 luke sato 15.83 $0
11 rgi091 15.14
12 shadows845 1.00
13 mug_toro 1.00
14 T_Uechan 1.00
15 400sky 1.00
16 TORAKO741 1.00
17 makomichi 1.00
18 maro867 1.00
19 kenbou777 1.00
20 londonb415 1.00
21 nao-boozycat 1.00
22 unknown2424 1.00
23 size-O 1.00
24 YoshimasaS 1.00
25 laurel9544 1.00
26 pokarinjpt2 1.00
27 8197kotonoha 1.00
28 ryo728 1.00
29 abusheng 1.00
30 ARU791017 1.00
31 Shot-A0033 1.00
32 poker620117 1.00
33 Daisuke.i42 1.00
34 Outback777 1.00
35 souzirou 1.00
36 yebisu840 1.00
37 kimukim 1.00
38 yoshinoino 1.00
39 Mangu_nakano 1.00
40 Neoish666 1.00
41 gfdhj 1.00
42 kazu1979 1.00
43 ken565 1.00
44 daigo03 1.00
45 mori_no_kuma 1.00