2016/6/13 Stage2

1 Neoish666 25.82 Entry to Stage3
1 T_Uechan 25.82 Entry to Stage3
1 Tanuki(3) 25.82 Entry to Stage3
1 domal555 25.82 Entry to Stage3
1 giri1208 25.82 Entry to Stage3
1 kimukim 25.82 Entry to Stage3
1 londonb415 25.82 Entry to Stage3
1 ringo_ten773 25.82 Entry to Stage3
1 shadows845 25.82 Entry to Stage3
1 yoshinoino 25.82 Entry to Stage3
11 k.nassy 15.90 $0
12 nakamiki94 15.27
13 YoshimasaS 1.00
14 hakomakuri 1.00
15 Mangu_nakano 1.00
16 size-O 1.00
17 Yukihiro 1.00
18 sinoue 1.00
19 400sky 1.00
20 rutaro777 1.00
21 yasuki_shino 1.00
22 SETOUCHIJack 1.00
23 celika00 1.00
24 kazukanbe 1.00
25 rgi091 1.00
26 tatsuy_A_1 1.00
27 HIRO778 1.00
28 hiroto_t 1.00
29 kanagawa70 1.00
30 thigya 1.00
31 Gropp31 1.00
32 yasu925 1.00
33 Daisuke.i42 1.00
34 mikanpoker 1.00
35 osho6 1.00
36 Shot-A0033 1.00
37 makomichi 1.00
38 taiyo23 1.00
39 8197kotonoha 1.00
40 caizhai723 1.00
41 dackback 1.00
42 luke sato 1.00
43 mug_toro 1.00
44 pokarinjpt2 1.00
45 upper@fields 1.00
46 rnyuuu 1.00
47 sha1479 1.00
48 maro867 1.00
49 suckshine 1.00
50 hidenori0313 1.00