2016/6/11 Stage3

1 LJ1857 86.31 $150 + Entry to JapanOpen FinalRound
1 bkaz499 86.31 $150 + Entry to JapanOpen FinalRound
1 luke sato 86.31 $150 + Entry to JapanOpen FinalRound
1 neotica777 86.31 $150 + Entry to JapanOpen FinalRound
1 uratouri6 86.31 $150 + Entry to JapanOpen FinalRound
6 mark_aa_ak 54.88 $150
7 rgi091 50.89 $150
8 reametal 47.67 $150
9 SETOUCHIJack 45.00 $150
10 YoshimasaS 42.74 $150
11 asaba123 40.80 $65.2
12 masa81814031 39.10
13 cozy1982 37.61
14 yuta1008 36.28
15 ume1234 35.08
16 8197kotonoha 34.00
17 Iazyfisheryy 33.01
18 macorinu 32.11
19 otoichi 31.28
20 hatamasanori 30.51
21 m42AQoW1 29.80
22 jda1024 29.14
23 Quantum_Au 28.52
24 griffon938 27.94
25 ishimori 27.40
26 size-O 26.89
27 T_Uechan 26.40
28 mar25__so 25.94
29 tokyo_h 25.51
30 kametoko 25.10
31 satopi 24.71
32 cocotomimi 24.33
33 YabuSho 23.98
34 yebisu840 23.64
35 Shot-A0033 23.31
36 bayasix 23.00
37 celika00 22.70
38 yoppy_world 22.41
39 starryeye777 22.14
40 giri1208 21.87
41 V-THANDER 21.61
42 sigfo_hy 21.37
43 hottutashou 21.13
44 lamb46s 1.00
45 fsdryy 1.00
46 J.Powerful.B 1.00
47 mug_toro 1.00
48 shohey_y 1.00
49 400sky 1.00
50 makomichi 1.00
51 propofol-san 1.00
52 kimukim 1.00
53 souzirou 1.00
54 satou0830 1.00
55 yassi109 1.00
56 KGBRG 1.00
57 LordBerbem 1.00
58 namazu66 1.00
59 kyohei517 1.00
60 pokarinjpt2 1.00
61 domal555 1.00
62 osho6 1.00
63 swingcard 1.00
64 d51m77t 1.00
65 occhiken 1.00
66 satatsu11 1.00
67 yuu_530 1.00
68 lapislazuli7 1.00
69 rooniy2000 1.00
70 ryu1-ar 1.00
71 ryu1.1125 1.00
72 hidenori0313 1.00
73 yoshi-dayo 1.00
74 silverfox235 1.00
75 morizo3 1.00
76 balbazar02 1.00
77 mikanpoker 1.00
78 tebasaki19 1.00
79 AshLynx 1.00
80 ruicosta1113 1.00
81 t0m0e 1.00
82 bcoptz 1.00
83 Nose19760919 1.00
84 maro867 1.00
85 ky1231 1.00
86 ny_park98 1.00
87 tetsuzu 1.00
88 nikolaschka8 1.00
89 suckshine 1.00
90 Infinity-MT 1.00
91 shadows845 1.00
92 nana7733104 1.00
93 doppstark 1.00
94 yasu925 1.00
95 toku4949 1.00
96 haku777 1.00
97 spaspa17 1.00
98 Neoish666 1.00
99 tatsu@AA 1.00
100 Sanjyo 1.00
101 abusheng 1.00
102 Akashi_K 1.00
103 iruru777 1.00
104 eringi 1.00
105 yoshinoino 1.00
106 vodka4649 1.00
107 tosh914 1.00
108 higetaku 1.00
109 naohide 1.00
110 kuriatsu0220 1.00
111 maedatokai2 1.00
112 nesu28 1.00
113 toritan 1.00
114 ossiiyy 1.00
115 suranai267 1.00
116 HFSS2015 1.00
117 zuruyasumi 1.00
118 efssisbdyy 1.00
119 sinoue 1.00
120 kakkonntou11 1.00
121 kazukick1106 1.00
122 p-m-alkane 1.00
123 poker620117 1.00
124 keycase 1.00
125 sha1479 1.00
126 Cosmos0224 1.00
127 yuu0825 1.00
128 shiangshuina 1.00
129 acek48 1.00
130 DrKM998 1.00
131 zin104 1.00
132 HIRO778 1.00
133 chopin777 1.00
134 sakupanda 1.00
135 jumbo tree 1.00
136 tama0105 1.00
137 sasakku339 1.00
138 ericaguild 1.00
139 thigya 1.00
140 MOEBUTA777 1.00
141 seaget 1.00
142 yukapaka2 1.00
143 TAROKARR 1.00
144 shunadjm 1.00
145 tatsuy_A_1 1.00
146 yu-to27 1.00
147 19860921 1.00
148 turuhashi 1.00
149 Pontyan 1.00
150 yokotank 1.00
151 ZAKKY51 1.00
152 atsushi-i-i 1.00
153 yta_1989 1.00
154 Daisuke.i42 1.00
155 Gomez0210 1.00
156 Mangu_nakano 1.00
157 dsk-lupin 1.00
158 minnieAK 1.00
159 ARU791017 1.00
160 SilkJastice 1.00
161 kikumin 1.00
162 yamazen 1.00
163 hybridge 1.00
164 kanagawa70 1.00
165 suikaa 1.00
166 ten.pe 1.00
167 totomarl0905 1.00
168 AI MASA 1.00
169 issiimiracle 1.00
170 jamjamboys 1.00
171 kazu1979 1.00
172 tsu-tan 1.00