2016/6/10 Stage2

1 400sky 26.06 Entry to Stage3
1 Daisuke.i42 26.06 Entry to Stage3
1 Rednecktie 26.06 Entry to Stage3
1 SETOUCHIJack 26.06 Entry to Stage3
1 andejp 26.06 Entry to Stage3
1 celika00 26.06 Entry to Stage3
1 cocotomimi 26.06 Entry to Stage3
1 hatamasanori 26.06 Entry to Stage3
1 macorinu 26.06 Entry to Stage3
1 neotica777 26.06 Entry to Stage3
11 londonb415 16.05 $2
12 Outback777 15.41
13 tebasaki19 14.84
14 koyuki0823 1.00
15 lamb46s 1.00
16 domal555 1.00
17 yuu_530 1.00
18 rusapinkai 1.00
19 yunarima 1.00
20 33657377 1.00
21 madamu41 1.00
22 V-THANDER 1.00
23 T_Uechan 1.00
24 rgi091 1.00
25 TAATSU16 1.00
26 makomichi 1.00
27 gainare 1.00
28 mug_toro 1.00
29 sgwr 1.00
30 ossiiyy 1.00
31 Shot-A0033 1.00
32 souzirou 1.00
33 kanagawa70 1.00
34 vermouth1234 1.00
35 cherimacha 1.00
36 sahaE233 1.00
37 mikanpoker 1.00
38 sinoue 1.00
39 shadows845 1.00
40 swingcard 1.00
41 8197kotonoha 1.00
42 minnieAK 1.00
43 tabasco3333 1.00
44 kimukim 1.00
45 size-O 1.00
46 BIGMiyoMiyo 1.00
47 giri1208 1.00
48 kazu1979 1.00
49 Piyal Jay 76 1.00
50 hayaomaru 1.00
51 osho6 1.00