2016/6/10 Stage2

1 ARU791017 25.51 Entry to Stage3
1 HIRO778 25.51 Entry to Stage3
1 Neoish666 25.51 Entry to Stage3
1 T_Uechan 25.51 Entry to Stage3
1 V-THANDER 25.51 Entry to Stage3
1 griffon938 25.51 Entry to Stage3
1 kimukim 25.51 Entry to Stage3
1 mikanpoker 25.51 Entry to Stage3
1 rgi091 25.51 Entry to Stage3
10 Mangu_nakano 15.83 $0
11 override99 15.14
12 kazu1979 1.00
13 celika00 1.00
14 400sky 1.00
15 domal555 1.00
16 sinoue 1.00
17 TAATSU16 1.00
18 8197kotonoha 1.00
19 keycase 1.00
20 kanagawa70 1.00
21 gainare 1.00
22 kurupikax 1.00
23 londonb415 1.00
24 rusapinkai 1.00
25 osho6 1.00
26 Shot-A0033 1.00
27 luke sato 1.00
28 SETOUCHIJack 1.00
29 Daisuke.i42 1.00
30 lamb46s 1.00
31 yasu925 1.00
32 shadows845 1.00
33 mug_toro 1.00
34 Outback777 1.00
35 keeeeen02 1.00
36 tebasaki19 1.00
37 maro867 1.00
38 sgwr 1.00
39 makomichi 1.00
40 size-O 1.00
41 ossiiyy 1.00
42 tama0105 1.00
43 dsk-lupin 1.00
44 sha1479 1.00
45 macorinu 1.00