2016/6/7 Stage2

1 HAGI5253 25.16 Entry to Stage3
1 SETOUCHIJack 25.16 Entry to Stage3
1 TAATSU16 25.16 Entry to Stage3
1 T_Uechan 25.16 Entry to Stage3
1 lamb46s 25.16 Entry to Stage3
1 rgi091 25.16 Entry to Stage3
1 souzirou 25.16 Entry to Stage3
1 ufo314 25.16 Entry to Stage3
9 shadows845 15.74 $0
10 Daisuke.i42 14.98
11 mug_toro 1.00
12 Shot-A0033 1.00
13 londonb415 1.00
14 kuzukky 1.00
15 yasu925 1.00
16 kjhr0419390 1.00
17 mikanpoker 1.00
18 makomichi 1.00
19 hidenori0313 1.00
20 400sky 1.00
21 YoshimasaS 1.00
22 size-O 1.00
23 hybridge 1.00
24 kimukim 1.00
25 sasaaki 1.00
26 sinoue 1.00
27 8197kotonoha 1.00
28 Gropp31 1.00
29 domal555 1.00
30 giri1208 1.00
31 osho6 1.00
32 minnieAK 1.00
33 kanagawa70 1.00
34 V-THANDER 1.00
35 ozu0219 1.00
36 haku777 1.00
37 love ootoya 1.00
38 win183 1.00
39 kazuyan1188 1.00
40 acek48 1.00