2016/6/5 Stage2

1 Shot-A0033 25.73 Entry to Stage3
1 SilkJastice 25.73 Entry to Stage3
1 mug_toro 25.73 Entry to Stage3
1 osho6 25.73 Entry to Stage3
1 rgi091 25.73 Entry to Stage3
1 sinoue 25.73 Entry to Stage3
7 shotaro1925 16.40 $8
8 LordBerbem 15.41
9 souzirou 1.00
10 Daisuke.i42 1.00
11 8197kotonoha 1.00
12 400sky 1.00
13 snamon 1.00
14 TAATSU16 1.00
15 HIRO778 1.00
16 T_Uechan 1.00
17 kokuyouwind 1.00
18 KODAMA111 1.00
19 yasu925 1.00
20 YoshimasaS 1.00
21 mikanpoker 1.00
22 yebisu840 1.00
23 londonb415 1.00
24 nakamiki94 1.00
25 pokarinjpt2 1.00
26 Dspecial77 1.00
27 SETOUCHIJack 1.00
28 19860921 1.00
29 swingcard 1.00
30 giri1208 1.00
31 satatsu11 1.00
32 hidenori0313 1.00
33 TAROKARR 1.00
34 Mangu_nakano 1.00