2016/6/3 Stage2

1 Ace_japan 25.16 Entry to Stage3
1 TORAKO741 25.16 Entry to Stage3
1 T_Uechan 25.16 Entry to Stage3
1 hidenori0313 25.16 Entry to Stage3
1 nakamiki94 25.16 Entry to Stage3
1 shadows845 25.16 Entry to Stage3
1 size-O 25.16 Entry to Stage3
1 win183 25.16 Entry to Stage3
9 shun0523 15.74 $0
10 400sky 14.98
11 YoshimasaS 1.00
12 pokarinjpt2 1.00
13 kkeita1 1.00
14 8197kotonoha 1.00
15 mikanpoker 1.00
16 swingcard 1.00
17 yasu.com 1.00
18 makomichi 1.00
19 souzirou 1.00
20 kimmy7755 1.00
21 bambi5040 1.00
22 osho6 1.00
23 hybridge 1.00
24 mug_toro 1.00
25 londonb415 1.00
26 kimukim 1.00
27 override99 1.00
28 seaget 1.00
29 Shot-A0033 1.00
30 take9292 1.00
31 rgi091 1.00
32 yasu925 1.00
33 sinoue 1.00
34 AIGIS777 1.00
35 kazu1979 1.00
36 TAATSU16 1.00
37 ossiiyy 1.00
38 Outback777 1.00
39 robinhoododo 1.00
40 luke sato 1.00