2016/6/1 Stage2

1 Gropp31 26.05 Entry to Stage3
1 V-THANDER 26.05 Entry to Stage3
1 chocoxina 26.05 Entry to Stage3
1 kimukim 26.05 Entry to Stage3
1 kkkazu 26.05 Entry to Stage3
1 ruiken 26.05 Entry to Stage3
1 shadows845 26.05 Entry to Stage3
1 shinsukejj 26.05 Entry to Stage3
1 sinoue 26.05 Entry to Stage3
10 ossiiyy 16.15 $4
11 Shot-A0033 15.45
12 osho6 14.83
13 KODAMA111 1.00
14 size-O 1.00
15 maro867 1.00
16 giri1208 1.00
17 danazo 1.00
18 pokarinjpt2 1.00
19 400sky 1.00
20 swingcard 1.00
21 yukapaka2 1.00
22 Nose19760919 1.00
23 nakamiki94 1.00
24 hisashi3821 1.00
25 abusheng 1.00
26 8197kotonoha 1.00
27 souzirou 1.00
28 londonb415 1.00
29 T_Uechan 1.00
30 Mangu_nakano 1.00
31 YoshimasaS 1.00
32 Daisuke.i42 1.00
33 domal555 1.00
34 rice116 1.00
35 yasu925 1.00
36 TAATSU16 1.00
37 makomichi 1.00
38 mug_toro 1.00
39 hidenori0313 1.00
40 hiro0119 1.00
41 tama0105 1.00
42 sgwr 1.00
43 yebisu840 1.00
44 zumickey 1.00
45 kanagawa70 1.00
46 rgi091 1.00
47 wanichan86 1.00