2016/5/30 Stage2

1 Galaxy_a56 26.05 Entry to Stage3
1 M-Hama 26.05 Entry to Stage3
1 T_Uechan 26.05 Entry to Stage3
1 makomichi 26.05 Entry to Stage3
1 minnieAK 26.05 Entry to Stage3
1 osho6 26.05 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 26.05 Entry to Stage3
1 yasu925 26.05 Entry to Stage3
9 sasaaki 16.28 $6
10 Daisuke.i42 15.49
11 8197kotonoha 14.82
12 hidenori0313 1.00
13 ossiiyy 1.00
14 kimukim 1.00
15 souzirou 1.00
16 luck3141 1.00
17 TAATSU16 1.00
18 toku4949 1.00
19 Nose19760919 1.00
20 domal555 1.00
21 SAEC308 1.00
22 yigong1982 1.00
23 400sky 1.00
24 rgi091 1.00
25 HIRO778 1.00
26 giri1208 1.00
27 YoshimasaS 1.00
28 kkeita1 1.00
29 ringo_ten773 1.00
30 ryo.7777.ryo 1.00
31 Outback777 1.00
32 swingcard 1.00
33 thigya 1.00
34 take26 1.00
35 ADJACK007 1.00
36 Shot-A0033 1.00
37 mayim-mayim 1.00
38 shadows845 1.00
39 teruzappe 1.00
40 zumickey 1.00
41 hottutashou 1.00
42 maro867 1.00
43 nakamiki94 1.00