2016/4/16 Stage3

1 Scarlet Haro 75.17 $150 + Entry to JapanOpen FinalRound
1 chocoxina 75.17 $150 + Entry to JapanOpen FinalRound
1 giri1208 75.17 $150 + Entry to JapanOpen FinalRound
1 mug_toro 75.17 $150 + Entry to JapanOpen FinalRound
1 nana7733104 75.17 $150 + Entry to JapanOpen FinalRound
6 shimapn 47.85 $150
7 dora2001 44.37 $150
8 marontrick92 41.57 $133
9 T_Uechan 39.25
10 taka38 37.29
11 nikolaschka8 35.60
12 pipipi-suke 34.13
13 satatsu11 32.83
14 gainare 31.67
15 V-THANDER 30.63
16 YK&SG 29.69
17 Samurai_PJ 28.83
18 CoCoichi97 28.05
19 snamon 27.33
20 Colop1 26.66
21 yjtanaka1205 26.04
22 8197kotonoha 25.46
23 yasu925 24.93
24 ume1234 24.42
25 400sky 23.95
26 balbazar02 23.50
27 thigya 23.08
28 occhii555 22.69
29 yuya3- 22.31
30 TETSUYA.F 21.95
31 bkaz499 21.61
32 ossiiyy 21.29
33 Nagysr 1.00
34 Saijin3 1.00
35 hybridge 1.00
36 shadows845 1.00
37 naran212 1.00
38 tsu-tan 1.00
39 Nose19760919 1.00
40 tama0105 1.00
41 abusheng 1.00
42 override99 1.00
43 fish0316 1.00
44 ryu0925 1.00
45 Outback777 1.00
46 yasu.com 1.00
47 19860921 1.00
48 jumbo tree 1.00
49 rgi091 1.00
50 Hachi@RS 1.00
51 kazukanbe 1.00
52 AHOYAMASTYLE 1.00
53 insignifi_1 1.00
54 cazmew 1.00
55 occhiken 1.00
56 kimukim 1.00
57 hidenori0313 1.00
58 kenbou777 1.00
59 watchoutT5 1.00
60 minnieAK 1.00
61 pokarinjpt2 1.00
62 YoshimasaS 1.00
63 maeda keiji 1.00
64 Gropp31 1.00
65 Daisuke.i42 1.00
66 fsdryy 1.00
67 mikanpoker 1.00
68 ten.pe 1.00
69 osho6 1.00
70 yutoAA 1.00
71 domal555 1.00
72 yu-to27 1.00
73 kuriatsu0220 1.00
74 Sanjyo 1.00
75 dsk-lupin 1.00
76 chain12step 1.00
77 mizukick 1.00
78 silverfox235 1.00
79 starryeye777 1.00
80 acek48 1.00
81 pop1100 1.00
82 takunozaki 1.00
83 Shinji777 1.00
84 efssisbdyy 1.00
85 cozy1982 1.00
86 janluise 1.00
87 nesu28 1.00
88 yoshi-dayo 1.00
89 yukapaka2 1.00
90 koujirou 1.00
91 vodka4649 1.00
92 kkkei0930 1.00
93 righthorizon 1.00
94 Akashi_K 1.00
95 otai3 1.00
96 TAATSU16 1.00
97 toritan 1.00
98 yu-.com0201 1.00
99 kuzusuke 1.00
100 Yukihiro 1.00
101 Shimad 1.00
102 LordBerbem 1.00
103 cu paradise 1.00
104 tatsuya168 1.00
105 you_n872 1.00
106 juicer555 1.00
107 makomichi 1.00
108 yamazen 1.00
109 sinoue 1.00
110 SANA1971 1.00
111 J.Powerful.B 1.00
112 Mangu_nakano 1.00
113 katuwo 1.00
114 till7777777 1.00
115 issiimiracle 1.00
116 YabuSho 1.00
117 londonb415 1.00
118 takashi0504 1.00
119 take26 1.00
120 abasakpu 1.00
121 Shot-A0033 1.00
122 weigela123 1.00
123 kita0731 1.00
124 ttshead 1.00
125 Gomez0210 1.00
126 luke sato 1.00
127 unknown2424 1.00
128 iruru777 1.00
129 maro867 1.00
130 Qrocod 1.00