2016/4/15 Stage2

1 TAATSU16 25.07 Entry to Stage3
1 V-THANDER 25.07 Entry to Stage3
1 YoshimasaS 25.07 Entry to Stage3
1 giri1208 25.07 Entry to Stage3
1 luke sato 25.07 Entry to Stage3
1 rgi091 25.07 Entry to Stage3
1 tatsuya168 25.07 Entry to Stage3
8 pokarinjpt2 15.83 $2
9 kimukim 14.98
10 ryu0925 1.00
11 400sky 1.00
12 juicer555 1.00
13 takahashi777 1.00
14 pop1100 1.00
15 londonb415 1.00
16 till7777777 1.00
17 osho6 1.00
18 gainare 1.00
19 shadows845 1.00
20 Daisuke.i42 1.00
21 hybridge 1.00
22 8197kotonoha 1.00
23 yasu925 1.00
24 KishuShouji 1.00
25 Shot-A0033 1.00
26 domal555 1.00
27 Outback777 1.00
28 kazukanbe 1.00
29 mug_toro 1.00
30 thigya 1.00
31 makomichi 1.00
32 ruicosta1113 1.00
33 wanichan86 1.00
34 yukapaka2 1.00
35 maro867 1.00
36 yusuke180 1.00