2016/4/13 Stage2

1 CoCoichi97 25.46 Entry to Stage3
1 Lasleep 25.46 Entry to Stage3
1 T_Uechan 25.46 Entry to Stage3
1 TokyoVirus 25.46 Entry to Stage3
1 kita0731 25.46 Entry to Stage3
1 rgi091 25.46 Entry to Stage3
1 satatsu11 25.46 Entry to Stage3
1 unknown2424 25.46 Entry to Stage3
9 ssinamon 15.92 $2
10 V-THANDER 15.15
11 gainare 1.00
12 4Umosh 1.00
13 YK&SG 1.00
14 override99 1.00
15 osho6 1.00
16 mug_toro 1.00
17 hybridge 1.00
18 wilkhahn 1.00
19 makomichi 1.00
20 yasu925 1.00
21 TAATSU16 1.00
22 pokarinjpt2 1.00
23 snamon 1.00
24 400sky 1.00
25 yasuki_shino 1.00
26 ASU1151 1.00
27 dtcrush420 1.00
28 Gropp31 1.00
29 ruicosta1113 1.00
30 sugisugi7 1.00
31 yukapaka2 1.00
32 shadows845 1.00
33 Masa2010jp 1.00
34 londonb415 1.00
35 8197kotonoha 1.00
36 adi.buyo 1.00
37 nishiken66 1.00
38 Shot-A0033 1.00
39 giri1208 1.00
40 sasaaki 1.00
41 domal555 1.00