2016/4/12 Stage2

1 Shot-A0033 24.74 Entry to Stage3
1 T_Uechan 24.74 Entry to Stage3
1 V-THANDER 24.74 Entry to Stage3
1 giri1208 24.74 Entry to Stage3
1 maro867 24.74 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 24.74 Entry to Stage3
1 yasu925 24.74 Entry to Stage3
8 londonb415 15.62 $0
9 shadows845 14.78
10 ruicosta1113 1.00
11 rgi091 1.00
12 maybiicat 1.00
13 mug_toro 1.00
14 Daisuke.i42 1.00
15 400sky 1.00
16 8197kotonoha 1.00
17 osho6 1.00
18 helloworldAA 1.00
19 period723 1.00
20 satatsu11 1.00
21 SAM8236 1.00
22 naoya_yagi 1.00
23 BooChan7 1.00
24 Outback777 1.00
25 taku.813 1.00
26 griffon938 1.00
27 shimapn 1.00
28 changlai 1.00
29 manmaru864 1.00
30 Kurara19 1.00
31 TAATSU16 1.00
32 hidenori0313 1.00
33 takahashi777 1.00
34 makomichi 1.00
35 ryoutoku 1.00