2016/4/11 Stage2

1 Shot-A0033 24.61 Entry to Stage3
1 makomichi 24.61 Entry to Stage3
1 osho6 24.61 Entry to Stage3
1 rgi091 24.61 Entry to Stage3
1 shadows845 24.61 Entry to Stage3
1 shojiji82 24.61 Entry to Stage3
7 pokarinjpt2 15.71 $2
8 giri1208 14.76
9 moi-5-maru 1.00
10 yasu925 1.00
11 hidenori0313 1.00
12 V-THANDER 1.00
13 YoshimasaS 1.00
14 YK&SG 1.00
15 gainare 1.00
16 400sky 1.00
17 take26 1.00
18 mug_toro 1.00
19 londonb415 1.00
20 Jun624 1.00
21 juicer555 1.00
22 T_Uechan 1.00
23 override99 1.00
24 8197kotonoha 1.00
25 takahashi777 1.00
26 TAATSU16 1.00
27 sasaaki 1.00
28 ryu0925 1.00
29 materia_x64 1.00
30 satatsu11 1.00
31 till7777777 1.00