2016/4/10 Stage2

1 giri1208 24.74 Entry to Stage3
1 mikanpoker 24.74 Entry to Stage3
1 osho6 24.74 Entry to Stage3
1 rgi091 24.74 Entry to Stage3
1 shadows845 24.74 Entry to Stage3
1 ttshead 24.74 Entry to Stage3
1 yukapaka2 24.74 Entry to Stage3
8 fukuei 15.62 $0
9 pokarinjpt2 14.78
10 righthorizon 1.00
11 makomichi 1.00
12 400sky 1.00
13 mug_toro 1.00
14 okitsuman 1.00
15 takuyak25 1.00
16 syun_tk 1.00
17 gainare 1.00
18 yasu925 1.00
19 pochi6256 1.00
20 minnieAK 1.00
21 nonpii 1.00
22 inaryo 1.00
23 MMoyoNN 1.00
24 taishii 1.00
25 8197kotonoha 1.00
26 Outback777 1.00
27 mokaBaRi 1.00
28 satatsu11 1.00
29 londonb415 1.00
30 T_Uechan 1.00
31 nosecar 1.00
32 hidenori0313 1.00
33 till7777777 1.00
34 Shot-A0033 1.00
35 maro867 1.00