2016/4/10 Stage2

1 Outback777 25.33 Entry to Stage3
1 Shot-A0033 25.33 Entry to Stage3
1 giri1208 25.33 Entry to Stage3
1 makomichi 25.33 Entry to Stage3
1 shadows845 25.33 Entry to Stage3
6 8197kotonoha 16.37 $8
7 satatsu11 15.23
8 kuriatsu0220 1.00
9 osho6 1.00
10 rgi091 1.00
11 ttshead 1.00
12 yasu925 1.00
13 400sky 1.00
14 righthorizon 1.00
15 pokarinjpt2 1.00
16 gainare 1.00
17 minnieAK 1.00
18 tatsuya168 1.00
19 mikanpoker 1.00
20 mug_toro 1.00
21 T_Uechan 1.00
22 hybridge 1.00
23 londonb415 1.00
24 hidenori0313 1.00
25 Daisuke.i42 1.00
26 misty_jack 1.00
27 till7777777 1.00
28 TAATSU16 1.00
29 nosecar 1.00