2016/4/7 Stage2

1 4Umosh 25.36 Entry to Stage3
1 Mangu_nakano 25.36 Entry to Stage3
1 YoshimasaS 25.36 Entry to Stage3
1 londonb415 25.36 Entry to Stage3
1 tama0105 25.36 Entry to Stage3
1 toku4949 25.36 Entry to Stage3
7 yasu925 16.18 $6
8 pokarinjpt2 15.20
9 Shot-A0033 1.00
10 Daisuke.i42 1.00
11 nosecar 1.00
12 yasuki_shino 1.00
13 taka38 1.00
14 400sky 1.00
15 8197kotonoha 1.00
16 till7777777 1.00
17 TAATSU16 1.00
18 satatsu11 1.00
19 shadows845 1.00
20 osho6 1.00
21 fsdryy 1.00
22 BON KNOW 1.00
23 T_Uechan 1.00
24 gainare 1.00
25 mug_toro 1.00
26 rgi091 1.00
27 Outback777 1.00
28 takahashi777 1.00
29 makomichi 1.00
30 moi-5-maru 1.00
31 juicer555 1.00
32 kimukim 1.00
33 maro867 1.00