2016/4/3 Stage2

1 Mangu_nakano 25.73 Entry to Stage3
1 TAATSU16 25.73 Entry to Stage3
1 T_Uechan 25.73 Entry to Stage3
1 luke sato 25.73 Entry to Stage3
1 maeda keiji 25.73 Entry to Stage3
1 shadows845 25.73 Entry to Stage3
7 londonb415 16.40 $8
8 rgi091 15.41
9 mikanpoker 1.00
10 missionel 1.00
11 minnieAK 1.00
12 Shot-A0033 1.00
13 sugisugi7 1.00
14 satatsu11 1.00
15 till7777777 1.00
16 8197kotonoha 1.00
17 ossiiyy 1.00
18 giri1208 1.00
19 400sky 1.00
20 yasu925 1.00
21 SAEC308 1.00
22 wing1107 1.00
23 righthorizon 1.00
24 take26 1.00
25 yasuki_shino 1.00
26 override99 1.00
27 4Umosh 1.00
28 makomichi 1.00
29 Outback777 1.00
30 nyantaro2011 1.00
31 yasu.com 1.00
32 gainare 1.00
33 kunyasu 1.00
34 mug_toro 1.00