2016/3/30 Stage2

1 T_Uechan 26.33 Entry to Stage3
1 giri1208 26.33 Entry to Stage3
1 maro867 26.33 Entry to Stage3
1 osho6 26.33 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 26.33 Entry to Stage3
1 ruicosta1113 26.33 Entry to Stage3
1 thigya 26.33 Entry to Stage3
1 till7777777 26.33 Entry to Stage3
9 ES8111P 16.45 $8
10 rizzla11119 15.66
11 yukapaka2 14.98
12 taka38 1.00
13 chonma 1.00
14 takashi0504 1.00
15 400sky 1.00
16 nosecar 1.00
17 kimukim 1.00
18 condor0925 1.00
19 shadows845 1.00
20 TSUNEKICHI 1.00
21 missionel 1.00
22 kazukanbe 1.00
23 stray280 1.00
24 yasuki_shino 1.00
25 Neoish666 1.00
26 Gropp31 1.00
27 SAEC308 1.00
28 SAM8236 1.00
29 V-THANDER 1.00
30 mug_toro 1.00
31 satatsu11 1.00
32 balbazar02 1.00
33 konpakuAIR 1.00
34 earlgraykd 1.00
35 rgi091 1.00
36 smukai 1.00
37 londonb415 1.00
38 aikacci 1.00
39 iruru777 1.00
40 Shot-A0033 1.00
41 Daisuke.i42 1.00
42 juicer555 1.00
43 sin386 1.00
44 toairs 1.00