2016/3/28 Stage2

1 Daisuke.i42 26.31 Entry to Stage3
1 SAM8236 26.31 Entry to Stage3
1 T_Uechan 26.31 Entry to Stage3
1 YK&SG 26.31 Entry to Stage3
1 juicer555 26.31 Entry to Stage3
1 kimukim 26.31 Entry to Stage3
1 mug_toro 26.31 Entry to Stage3
1 righthorizon 26.31 Entry to Stage3
1 satatsu11 26.31 Entry to Stage3
10 pokarinjpt2 16.31 $6
11 giri1208 15.60
12 Outback777 14.98
13 condor0925 1.00
14 bubunilyonn 1.00
15 shadows845 1.00
16 osho6 1.00
17 yasu925 1.00
18 kaburera 1.00
19 fumiA@A 1.00
20 londonb415 1.00
21 moriaki-k 1.00
22 Yuuuuuke 1.00
23 yutaka0722 1.00
24 400sky 1.00
25 tebasaki19 1.00
26 qsactkd 1.00
27 SAEC308 1.00
28 yasuki_shino 1.00
29 syumuch 1.00
30 Shot-A0033 1.00
31 biv6b 1.00
32 PariColle 1.00
33 shiromeneko 1.00
34 Mangu_nakano 1.00
35 ky1231 1.00
36 mikanpoker 1.00
37 Gropp31 1.00
38 till7777777 1.00
39 Kazu1969 1.00
40 makomichi 1.00
41 missionel 1.00
42 Samurai_PJ 1.00
43 Scarlet Haro 1.00
44 rgi091 1.00
45 unknown2424 1.00
46 V-THANDER 1.00
47 luke sato 1.00
48 maro867 1.00