2016/3/24 Stage2

1 Mangu_nakano 25.40 Entry to Stage3
1 Shot-A0033 25.40 Entry to Stage3
1 T_Uechan 25.40 Entry to Stage3
1 giri1208 25.40 Entry to Stage3
1 ryugen7 25.40 Entry to Stage3
1 snamon 25.40 Entry to Stage3
1 take26 25.40 Entry to Stage3
8 shadows845 16.03 $4
9 makomichi 15.17
10 Outback777 1.00
11 yasu925 1.00
12 missionel 1.00
13 kimukim 1.00
14 400sky 1.00
15 sgwr 1.00
16 condor0925 1.00
17 oyajipapa 1.00
18 pokarinjpt2 1.00
19 osho6 1.00
20 yasu.com 1.00
21 griffon938 1.00
22 michiru3763 1.00
23 londonb415 1.00
24 kuzukky 1.00
25 ASU1151 1.00
26 maro867 1.00
27 usbengoshi 1.00
28 SAEC308 1.00
29 mug_toro 1.00
30 rgi091 1.00
31 naoya1929 1.00
32 maeda keiji 1.00
33 Samurai_PJ 1.00
34 hidenori0313 1.00
35 TAATSU16 1.00
36 satatsu11 1.00
37 sha1479 1.00