2016/3/22 Stage2

1 Daisuke.i42 25.16 Entry to Stage3
1 Outback777 25.16 Entry to Stage3
1 SAEC308 25.16 Entry to Stage3
1 condor0925 25.16 Entry to Stage3
1 kaname white 25.16 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 25.16 Entry to Stage3
1 schumway.g 25.16 Entry to Stage3
1 toku4949 25.16 Entry to Stage3
9 londonb415 15.74 $0
10 black 28x 14.98
11 lasterblue 1.00
12 takashi0504 1.00
13 Shot-A0033 1.00
14 NAO68 1.00
15 maro867 1.00
16 kimukim 1.00
17 yoshi_s77 1.00
18 missionel 1.00
19 yasu925 1.00
20 aeroo629 1.00
21 400sky 1.00
22 iguanasan 1.00
23 mug_toro 1.00
24 shadows845 1.00
25 satatsu11 1.00
26 tk_tkm 1.00
27 osho6 1.00
28 T_Uechan 1.00
29 giri1208 1.00
30 snamon 1.00
31 ASU1151 1.00
32 hidenori0313 1.00
33 Yu Adashino 1.00
34 makomichi 1.00
35 rgi091 1.00
36 anno.4263 1.00
37 yasu.com 1.00
38 yukiboy.i 1.00
39 jamjamboys 1.00
40 syaraku001 1.00