2016/3/20 Stage2

1 T_Uechan 26.05 Entry to Stage3
1 giri1208 26.05 Entry to Stage3
1 minnieAK 26.05 Entry to Stage3
1 missionel 26.05 Entry to Stage3
1 override99 26.05 Entry to Stage3
1 pokekura 26.05 Entry to Stage3
1 tebasaki19 26.05 Entry to Stage3
1 usbengoshi 26.05 Entry to Stage3
9 takashi0504 16.28 $6
10 V-THANDER 15.49
11 take26 14.82
12 lunatic_nest 1.00
13 tamayura 1.00
14 yasu925 1.00
15 earlgraykd 1.00
16 hiramacchi 1.00
17 Gabrielle.jp 1.00
18 mug_toro 1.00
19 kimukim 1.00
20 Daisuke.i42 1.00
21 -7-Ayuta 1.00
22 400sky 1.00
23 tk_tkm 1.00
24 satatsu11 1.00
25 tatsuya168 1.00
26 pokarinjpt2 1.00
27 Akirasan8 1.00
28 rgi091 1.00
29 Shot-A0033 1.00
30 Yu Adashino 1.00
31 ryugen7 1.00
32 londonb415 1.00
33 shadows845 1.00
34 wilkhahn 1.00
35 Kazu1969 1.00
36 diamondgask 1.00
37 SAEC308 1.00
38 yasuki_shino 1.00
39 Gropp31 1.00
40 condor0925 1.00
41 daigo03 1.00
42 cna-new1 1.00
43 yasu.com 1.00