2016/3/10 Stage2

1 ASU1151 25.73 Entry to Stage3
1 kuriatsu0220 25.73 Entry to Stage3
1 lasterblue 25.73 Entry to Stage3
1 maro867 25.73 Entry to Stage3
1 missionel 25.73 Entry to Stage3
1 rgi091 25.73 Entry to Stage3
1 sgwr 25.73 Entry to Stage3
8 pokarinjpt2 16.23 $6
9 shadows845 15.36
10 Shot-A0033 1.00
11 londonb415 1.00
12 Gropp31 1.00
13 giri1208 1.00
14 YoshimasaS 1.00
15 righthorizon 1.00
16 mug_toro 1.00
17 toku4949 1.00
18 kimukim 1.00
19 tama0105 1.00
20 400sky 1.00
21 TAATSU16 1.00
22 makomichi 1.00
23 Nagysr 1.00
24 hybridge 1.00
25 Samurai_PJ 1.00
26 dexter0320 1.00
27 wilkhahn 1.00
28 condor0925 1.00
29 V-THANDER 1.00
30 poker620117 1.00
31 kuzusuke 1.00
32 osho6 1.00
33 Outback777 1.00
34 SAEC308 1.00
35 balbazar02 1.00
36 kuzukky 1.00
37 yasu925 1.00
38 zumickey 1.00